Zatarcie skazania

Osoba skazana prawomocnym wyrokiem karnym figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. Kiedy informacja o skazaniu zniknie z Krajowego Rejestru Krajowego?