Bilet do ZK – i co dalej?

Bilet do ZK – i co dalej?

Wezwanie do stawiennictwa w zakładzie karnym zwany jest popularnie „biletem karnym”. Czy jego otrzymanie oznacza w każdym wypadku konieczność odbycia kary pozbawienia wolności? Czy w wypadku otrzymania biletu karnego jest jeszcze szansa uniknięcia osadzenia w jednostce penitencjarnej?

Wezwanie do stawiennictwa do zakładu karnego otrzymuje skazany, wobec którego kara podlega wykonaniu. Może to być albo wynikiem uprawomocnienia się wyroku karnego, albo np. postanowienia o zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub wykonania kary pozbawienia wolności uprzednio zawieszonej. Zasadniczo, bilet karny określa dzień i godzinę, w którym należy stawić się w zakładzie karnym celem rozpoczęcia odbywania kary. Często dopiero otrzymanie biletu karnego jest też momentem, w którym skazany zaczyna szukać pomocy prawnika. Czy jednak udzielenie pomocy w uniknięciu odbycia kary jest wtedy jeszcze możliwe?

Zasadniczo, tak. Skazany ma kilka możliwości działania, jednak skuteczność podejmowanych kroków zależy przede wszystkim od tego, ile czasu pozostało do stawiennictwa w zakładzie. Im więcej tego czasu jest – tym większe szanse skazanego na skorzystanie z omówionych poniżej możliwości. Dodatkowo, opisane możliwości dotyczą tylko niektórych skazanych i nie wobec wszystkich, niestety, będzie możliwe uniknięcie osadzenia w więzieniu.

DOZÓR ELEKTRONICZNY

Pierwszym pytaniem, jakie należy sobie zadać, to jaki jest wymiar orzeczonej kary. Jeśli kara nie przekracza 1 roku pozbawienia wolności (12 miesięcy), to warto złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Oprócz formalnych przesłanek, jaką jest orzeczenie kary nieprzekraczającej roku, jak i posiadanie przez skazanego stałego miejsca pobytu na terytorium kraju, skazany musi spełnić szereg dodatkowych, merytorycznych przesłanek, żeby o tę możliwość móc się ubiegać. Jeśli jednak w określonej sytuacji przesłanki te są spełnione, wnioskowanie o odbywanie kary w tzw. SDE jest prawdopodobnie najskuteczniejszą możliwością, pozwalającą na trwałe uniknięcie osadzenia w jednostce penitencjarnej.

Więcej o SDE w poniższych wpisach:

 

ODROCZENIE WYKONANIA KARY

Drugą możliwością jest wnioskowanie o odroczenie wykonania kary, tj. zezwolenie na wykonanie kary w terminie późniejszym. Żeby skorzystać z tej możliwości, w przypadku skazanego muszą istnieć przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające natychmiastowe wykonanie kary. Podstawową przeszkodą jest stan zdrowia skazanego – jeśli uniemożliwia on natychmiastowe odbycie kary, i jest to stwierdzone odpowiednią dokumentacją medyczną, sąd musi odroczyć wykonanie kary wobec takiej osoby. Innymi przesłankami mogą być ważne względy rodzinne, np. konieczność sprawowania osobistej opieki nad małoletnim dzieckiem, choroba najbliższego członka rodziny, potrzeba wykonania pilnych prac sezonowych itd. W omawianych wypadkach, sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do ustania przeszkody w przypadku choroby, a w pozostałych wypadkach – do roku (w przypadku kobiety opiekującej się dzieckiem nawet do 3 lat).

Oczywiście, samo odroczenie wykonania kary nie sprawia, że sprawca unika osadzenia w jednostce penitencjarnej, a zasadą jest, że po zakończeniu okresu odroczenia – musi stawić się w zakładzie karnym. Natomiast, pozwala to skazanemu na załatwienie wszystkich najpilniejszych spraw, zanim trafi do zakładu.

Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, udzielenie odroczenia wykonania kary może doprowadzić do jej warunkowego zawieszenia. Może do tego dojść, jeśli odroczenie wykonania kary, nieprzekraczającej roku pozbawienia wolności, trwało przez okres co najmniej jednego roku. W takiej sytuacji, może okazać się, że skazanemu uda się w ogóle uniknąć trafienia do zakładu karnego, pomimo de facto orzeczenia wobec niego bezwarunkowej kary pozbawienia wolności. Co istotne, warunkowo zawiesić można w tym trybie także uprzednio odroczoną karę pozbawienia wolności, pierwotnie zawieszoną, której sąd zarządził wykonanie w związku z np. naruszeniem warunków dozoru.

Więcej o odroczeniu wykonania kary tutaj:

 


Ważne! Oba powyższe wnioski – tj. o odroczenie kary oraz o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – można składać niezależnie od siebie. Co więcej, wnioski te nie zawsze będą kierowane do tego samego sądu. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności składa się do sądu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w SDE składa się z kolei do sądu penitencjarnego (wydział penitencjarny sądu okręgowego), w którego okręgu skazany przebywa.


WNIOSEK O WSTRZYMANIE KARY

Należy pamiętać, że ani złożenie wniosku o dozór elektroniczny, ani o odroczenie kary, nie wstrzymuje automatycznie jej wykonania, co oznacza, że nie „zawiesza” ani nie dezaktualizuje biletu karnego. Ten nadal obowiązuje. Aby jednak uniknąć wykonania kary do czasu rozpoznania wniosków skazanego, należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary.

Uwaga! Wniosek ten składa się na podstawie art. 9 § 4 KKW do sądu, który wydał orzeczenie w I instancji. Będzie to zatem ten sam sąd, do którego składamy wniosek o odroczenie wykonania kary (i wnioski te można zawrzeć w jednym piśmie), ale inny, niż ten, do którego składamy wniosek o dozór elektroniczny. Sądy penitencjarne, zajmujące się rozpoznawaniem wniosków o dozór elektroniczny, jedynie wyjątkowo orzekają o wstrzymaniu kary. Dlatego, jeśli składamy sam wniosek o SDE, bez wniosku o odroczenie kary, należy niezwłocznie złożyć drugi wniosek do sądu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, o wstrzymanie wykonania kary, powołując się na złożenie wniosku o dozór elektroniczny i załączając kopię tego wniosku.

Należy pamiętać, że sąd wstrzymuje wykonanie kary tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Trzeba zatem bardzo szczegółowo opisać sytuację skazanego i dobrze umotywować składany wniosek.

Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron). Odmowa wstrzymania wykonania kary nie podlega uzasadnieniu ani zaskarżeniu, zatem skazanemu nie będzie przysługiwać zażalenie. Odmowa oznaczać będzie ponadto, że skazany będzie musiał stawić się w zakładzie karnym w terminie wskazanym na „bilecie”.

Brak wstrzymania kary nie tamuje rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, natomiast w przypadku odroczenia wykonania kary (którego można udzielić jedynie przed rozpoczęciem wykonywania kary) czyni wniosek bezprzedmiotowym, co może spowodować brak rozstrzygnięcia sądu w tym zakresie lub przekazanie sprawy do sądu penitencjarnego, celem orzeczenia w przedmiocie udzielenia skazanemu przerwy w karze (a nie jej odroczenia).

 

SKUTKI BRAKU STAWIENNICTWA W ZAKŁADZIE

Ignorowanie wezwania do stawiennictwa w zakładzie karnym nie jest dobrym pomysłem. W przypadku braku stawiennictwa skazanego w ZK, zakład poinformuje o tym sąd, a ten wyda nakaz doprowadzenia skazanego przez Policję. W przypadku trudności z doprowadzeniem skazanego – może zostać wystawiony za skazanym list gończy. Taka sytuacja może zostać uznana za próbę ukrycia się i znacząco utrudnić skazanemu korzystanie z dobrodziejstw pewnych instytucji prawa karnego wykonawczego (w tym chociażby znacząco zmniejszyć szansę pozytywnego rozpoznania wniosku o SDE). Należy także pamiętać, że terminy przedawnienia wykonania kary są na tyle długie, że realna szansa na uniknięcie osadzenia jest bardzo niska, a konsekwencje mogą być bardzo dolegliwe.

W każdej sytuacji otrzymania biletu do ZK, jedynym wyjściem uniknięcia osadzenia we wskazanym terminie jest złożenie któregoś (lub obu) z wyżej opisanych wniosków. Zawsze warto także rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata. Działać trzeba jak najszybciej.

 

25 komentarzy

 1. artur pisze:

  witam.mam bilet n a2 marca czy da sie jescze cos zrobic

 2. Aga pisze:

  Witam. Proszę powiedzieć co wtedy,gdy wniosek o dozór elektroniczny i wniosek o wstrzymanie wykonywania kary do czasu rozpatrzenia wniosku o dozór elektroniczny zostały złożone, ale nie ma jeszcze odpowiedzi sądu ani żadnej informacji kiedy będzie sprawa rozpatrzona, nic i jest termin stawienia się w zakładzie karnym i nie wiem czy partner ma się stawić czy nie? Adwokat mówił, że nie, ale dodał, że najwyżej po niego policja przyjedzie…

 3. Asia pisze:

  Witam mam takie pytanie.Mój partner rok temu dostał bilet do ZK
  Jednak po wcześniejszych staraniach się o dozur elektroniczny,odroczenie kary itp(które niestety zostały odrzucone) ,partner postanowił wyjechać za granicę żeby zyskać trochę czasu i zabezpieczyć mnie i 2naszych dzieci.Teraz jednak postanowiliśmy że wruci do Polski i odbędzie karę więzienia. I tu jest moje mytanie czy mamy jeszcze szansę zobaczyć Go(czy dojedzie do domu)przed więzieniem czy odrazy na granicy zostanie zabrany do zakładu,dodam że jest to wyrok 8 miesięcy za alimenty.Prosiła bym bardzo o odpowiedź…

 4. bilet do zk pisze:

  Dzien dobry mam pytanie jezeli dostalem bilet do odbycia kary do zk Ostrow wlkp to czy gdybym stawil sie w innej jednostce penitencjarnej np do Krakowa to czy to bylby problem i czy by mnie przyjela ta jednostka

 5. poklejka pisze:

  Dostalem bilet na 15 marca 5 dni za rower moge zaplacic jeszcze grzywne 500zl

  • adw. Agata Paplińska pisze:

   Jak najbardziej. Proszę zapłacić grzywnę i potwierdzenie wraz z krótkim pismem zanieść na biuro podawcze sądu.

 6. Artur pisze:

  Witam serdecznie chciałem się dowiedzieć czy da się odroczyć stawiennictwo do z, k. Mam się stawić 1 kwietnia a posiedzenie o dozór elektroniczny mam 11 kwietnia więc czy można to odroczyć?

 7. Intruz pisze:

  Dzień dobry moja partnerka dostała bilet na 11 kwietnia lecz nie wstawiła się bo czeka na posiedzenie podczas tych dni mieliśmy policję lecz w innej sprawie no i sprawdzali nas w bazach okazało się że moja partnerka jest czysta i mam takie pytanie dlaczego tak wynikło skoro nie wstawiła się na bilet do zk

  • adw. Agata Paplińska pisze:

   Dzień dobry, dopiero w momencie wydania przez Sąd nakazu doprowadzenia dana osoba będzie widnieć w kartotece Policji – nakaz doprowadzenie zwykle wydawany jest po upływie kilku, nawet kilkunastu tygodni od daty niestawienia w ZK. Pozdrawiam

 8. p... pisze:

  witam.dodtalem wyrok skazujacy 2lata i 2 miesiace z czego 2lata mam odsiedziane w areszcie czy moge teraz pisac o wokande albo zlozyc jakis wniosek o odroczenie wykonania kary .wyrok dostalem 1 czerwca 22

  • adw. Agata Paplińska pisze:

   Dzień dobry, najlepiej jak najszybciej złożyć wniosek o tzw. „wokandę z wolności” – wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie jeszcze przed osadzeniem, najlepiej z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary. Pozdrawiam, adw. Agata Paplińska

 9. kornel pisze:

  Witam mam pytanie
  odbywam wyrok w dozorze elektroniczym łaczny 14miesiecy . załozony sde ,1 maja 2022
  lecz od 2019 roku posiadam tzw. zawiasy , rok w zawieszeniu na 5 lat
  sad odwiesil mi mój piewszy wyrok (podejrzewam za ponowne wykroczenie w zawieszeniu ) ( rok w z n 5 lat) dosalem tzw. bilet
  pisalem do sadu wnioski o odroczenie na stan zdrowia na tzw. czerniaka na którego mam wszelkie badania opisy itd od lekarzy , równiez odroczenia na stan rodzinny gdyż mam roczną córke która postrzebuje opieki itd lecz tez odrzucił co moge jeszcze zrobić ps. podejrzewam ze sąd wydał lub wyda nakaz doprowadzenie czy juz w tym przypadku nic nie da się zrobić ?? bardzo zależy mi na odpowiedzi pozdrawiam

  • adw. Agata Paplińska pisze:

   Szanowny Panie,

   W takiej sytuacji rekomendowałabym ponowienie wniosku o odroczenie, być może z pomocą adwokata, wraz z wnioskiem o wstrzymanie i uchylenie nakazu doprowadzenia. Względnie można pomyśleć o karze łącznej. Musiałabym przejrzeć Pana kartę karną. Zapraszam do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. Pozdrawiam, adw. Agata Paplińska

 10. Tomek pisze:

  Dzień dobry dostałem dziś tak zwany bilet do odsiedzenia 8 miesięcy w ZK został tydzień czy jeżeli złoże w sądzie wniosku o wstrzymanie i odroczenie odbycia kary z powodów zdrowotnych bo mam cukrzycę insulinowa zdążę przed zaczęciem odbycia kary czy trzeba iść do zakładu karnego i czekać na list z sądu

  • adw. Agata Paplińska pisze:

   Szanowny Panie,
   W takim wypadku najlepsza opcją jest wnosić o odroczenie wykonania kary, względnie o dozór elektroniczny. Jak najbardziej należy wnosić także o wstrzymanie wykonania kary i uchylenie wezwania do stawiennictwa. W przypadku chęci skorzystania z pomocy Kancelarii, proszę o kontakt telefoniczny lub emailowy. Pozdrawiam, adw. Agata Paplińska

  • Azeen pisze:

   Witam dostałem bilet jeszzcze nie wiem na kiedy dokładnie a miałam jechać do siostry na swieta Której dawno nie widziałem i teraz nie wiem czy mogę lecieć (za granice ) czy nie ? Wracam odrazu po nowym roku nie mam wyroku składałem o zawieszenie ale jednak się nie udało nie będę się zagłębiać tutaj 🥲 proszę o pomoc

 11. Kornek pisze:

  Witam dostałem wyrok 4 lata pozbawienia wolności. Sąd odrzucił wstrzymanie wykonania kary natomiast jeszcze nie mam wyznaczonej daty na posiedzenie w celu rozpatrzenia mojego drugiego wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Dostałem bilet do wiezienia za kilka dni mam się tam wstawić. Co w takiej sytuacji robić? Dostałem bilet a jeszcze nawet drugiego wniosku o odroczenie wykonania kary nie rozpatrzono ponieważ nie zostałem poinformowany listownie z sądu o wyznaczeniu daty na posiedzenie rozpatrzenia wniosku o odroczenie. Czy nie wstawiać się do zakładu karnego i czekać na datę posiedzenia? ponieważ z chwilą gdy zacznę odbywać wyrok w wiezieniu wniosek o odroczenie będzie bezprzedmiotowy. Po jakim czasie sąd nakazuje doprowadzenie skazanego gdy ten nie wstawi sie do wiezienia? Po jakim czasie wystawia się list gończy za skazanym w takiej sytuacji? Co mam robić w mojej sprawie. Bardzo proszę o odp

  • adw. Agata Paplińska pisze:

   Dzień dobry, w takiej sytuacji przede wszystkim należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary w związku ze złożonym wnioskiem o odroczenie. Niestawiennictwo w zakładzie powoduje wystawienie nakazu doprowadzenia, w braku możliwości ustalenia miejsca pobytu skazanego, wystawiany jest list gończy. Termin jego wydania nie jest ustalony – zależy od sądu. W celu uzyskania szerszej porady, musiałabym zobaczyć akta sprawy. Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Pozdrawiam, adw. Agata Paplińsk

 12. Igor pisze:

  Witam. Dostałem wyrok 6 miesięcy więzienia. Biletu nie dostalem, mam sprawe w marcu o dozor elektroniczny. Sedzia nie wstrzymal kary więzienia ale biletu nie dostalem. Czy jest mozliwe ze moga przed sprawa mnie zamknąć? A jesli tak to czy sprawa o dozór odbędzie sie wedlug planu czy mi to anuluja?

  • adw. Agata Paplińska pisze:

   Obecnie przepisy uległy zmianie i wezwania do stawiennictwa w ZK („bilety karne”) nie są już wystawiane, sąd od razu wydaje nakaz doprowadzenia. Wpis na ten temat jest przygotowywany. Co więcej, nakaz doprowadzenia wydaje sąd właściwy do wykonania kary (sąd, w którym zapadł wyrok w pierwszej instancji), a sprawę o dozór rozpoznaje sąd penitencjarny, zatem obie te rzeczy są od siebie niezależne. Reasumując – tak, niestety jest to możliwe. Pozdrawiam, adw. Agata Paplińska

   • Paulina pisze:

    Dzień dobry, chciałam się dopwiedzieć czy jeśli chodzi o „doprowadzenie” to mogę wejść do domu czy nie ? Jak to wygląda w praktyce ?

    • adw. Agata Paplińska pisze:

     Dzień dobry, nie bardzo rozumiem pytanie. Jeśli chodzi o to, czy Policja może wejść do domu, to tak, udaje się najczęściej pod adres domowy. Jeśli osoba podlegająca osadzeniu przebywa w mieszkaniu ale nie otworzy drzwi, to policjanci mogą wystąpić o zgodę na siłowe wejście do lokalu. Pozdrawiam, adw. Agata Paplińska

   • Slawek pisze:

    Jest juz moze ten wpis?
    Pytam, bo 30 listopada uprawomocnil sie moj wyrok (okregowy wydal postanowienie , ze podtrzymuje) i od tygodnia boje sie , ze moga mnie w kazdej chwili zamknac a rankiem uciekam z domu na kilka godzin.
    Ni wyobrazam sobie zyc tak kilka miesiecy.
    Gdie mozan sie dowiedziec na kiedy SW z policją ustalili mni zamknac?
    Pewnie sie nei da, b uciekne?
    A jakbym samemu zglosil si do AS?
    Mam jedynei 15dni areszt + 3 miesiace pozb.woln..
    tym drugim to jesceze moge maaase rzeczy zrobić 🙂
    uwazam, ze powinny byc jakies szkolenia tlumaczace ludziom zeby popelniali wykroczenia a nie przestepstwa, bo pozniej beda w…upie 🙂

    • adw. Agata Paplińska pisze:

     Zasadniczo, może Pan próbować zadzwonić do sądu (właściwego wydziału karnego), który wydał wyrok w I instancji i zapytać, czy w sprawie wydano już nakaz doprowadzenia, być może udzielą Panu takie informacji. Samodzielne zgłoszenie do ZK bez nakazu przyjęcia wysłanego do ZK z Sądu nie będzie możliwe. Co do 3 miesięcy pozbawienia wolności, proponuję rozważyć dozór elektroniczny. Pozdrawiam, adw. Agata Paplińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *