Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Bardzo często Klienci pytają – czy jest możliwość wcześniejszego ubiegania się o odzyskanie prawa jazdy w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów? Kolejna część wpisu dotyczącego zakazu prowadzenia pojazdów poświęcona jest właśnie temu zagadnieniu. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 182a § 1 KKW.

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106, 138 i 317), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio.

Z powyższego wynika, że na jego podstawie nie ma de facto możliwości ubiegania się o „skrócenie” zakazu, ani o wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy. Jest natomiast możliwość uzyskania zmiany sposobu wykonywania zakazu poprzez uzyskanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Do ubiegania się o takie zezwolenie niezbędne jest:

 • wykonywanie zakazu przez co najmniej połowę z oznaczonego czasu, w przypadku zakazu dożywotniego – co najmniej 10 lat;
 • aby postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, oraz jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniały przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

W przypadku, jeśli obie te przesłanki zostaną spełnione, sąd może zdecydować, iż dalszy zakaz prowadzenia pojazdów odnosił się będzie jedynie do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Mówiąc inaczej – jeśli sąd przychyli się do naszej prośby, będziemy mogli prowadzić samochód wyposażony w taką blokadę.


Pamiętaj! Okres „wykonywania zakazu” liczony jest od dnia zatrzymania prawa jazdy przez Policję, a nie dnia wyroku!


Jakich argumentów użyć, żeby sąd przychylił się do wniosku?

We wniosku warto zawrzeć wszystkie argumenty przemawiające na naszą korzyść. Przykładowo, można zwrócić uwagę sądu na długoletni staż posiadania prawa jazdy, dotychczasową bezkolizyjną, niską liczbą (lub brak) punktów karnych. Jeśli potrzebujemy samochodu do pracy, w szczególności jesteśmy jedynymi żywicielami rodziny – należy również o tym poinformować sąd. Nie zaszkodzi dołączenie opinii lub pisma od pracodawcy, z zapowiedzią, że do wykonywania danych obowiązków niezbędne jest posiadanie przez pracownika prawa jazdy. W określonych sytuacjach, warto również zawnioskować o przeprowadzenie wywiadu kuratora.

Otrzymałem zezwolenie. Co dalej?

Po wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, informacja o tym przekazywana jest do właściwego wydziału komunikacji. Następnie, w zależności od tego, na jak długo orzeczony był zakaz – albo musisz zdać ponownie egzamin na prawo jazdy (w wydziale komunikacji otrzymasz skierowanie na egzamin do WORD-u; egzamin składa się z obu części), albo korzystasz z dotychczasowych uprawnień, z adnotacją, że możesz prowadzić samochód jedynie wyposażony w blokadę alkoholową.

Należy pamiętać, że osoba, wobec której udzielono zezwolenia na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, może prowadzić pojazdy wykorzystywane do nauki jazdy i egzaminowania, niewyposażone w tę blokadę. Stanowi tak art. 182a § 2 KKW.

Jaką blokadę alkoholową zamontować?

Rodzaj blokady określa „Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej”. Blokadę zakładają zajmujące się tym firmy – na rynku działa sporo takich podmiotów. Zajmują się oni także kalibracją urządzeń. Po założeniu blokady, należy udać się do stacji diagnostycznej, celem potwierdzenia jej poprawnego działania (koszt 50 zł).

Urządzenie będzie trzeba kalibrować raz na 12 miesięcy. Badanie na stacji diagnostycznej – również trzeba powtarzać co 12 miesięcy.

Czy sąd może uchylić zezwolenie na prowadzenie samochodów wyposażonych w blokadę?

Tak. Do takiej sytuacji może dojść, jeśli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu – w szczególności, jeśli popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W wypadku uchylenia zezwolenia przez sąd, dalszy okres zakazu wykonywany jest bez możliwości prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę.

Czy po utracie prawa jazdy będę musiał zdawać ponownie egzamin na prawo jazdy?

Ponowny egzamin na prawo jazdy muszą zdawać osoby, które były pozbawione prawa jazdy na okres przekraczający jeden rok (lub 12 miesięcy, w przypadku wykroczenia). Skazani, który po upływie rocznego (dwunastomiesięcznego) okresu zakazu prowadzenia pojazdów, nie odebrali z siedziby właściwego organu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem, nie będą musieli zdawać ponownego egzaminu na prawo jazdy.

 

4 komentarze

 1. marek pisze:

  Witam,
  Czy istnieje możliwość skrócenia zakazu pojazdów na podstawie art. 84 KK?

  • adw. Agata Paplińska pisze:

   Tak, poza opisywaną możliwością, istnieje jeszcze możliwość skrócenia zakazu pojazdów na podstawie art. 84 KK, po upływie co najmniej roku obowiązywania zakazu, pod warunkiem, że zakaz wykonywany był co najmniej przez 1 rok. Pozdrawiam, adw. Agata Paplińska

 2. Bryncz pisze:

  Witam. Otrzymałam pozwolenie od sadu na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę jednak okazało się że starostwo cofnęlo mi uprawnienia ponieważ jechałam pod wpływem niecały rok od zdania egzaminu. Czy sąd cofnie mi pozwolenie czy może jest jednak szansa że będę mogła zrobić kurs? Pozdrawiam

 3. Szacjum 25 pisze:

  Czy jest możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów dla osób które nie posiadały prawa jazdy? I gdzie ewentualnie mógłbym znaleźć taki wzór wniosku. Z góry dziękuję za odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *